Książęce Podwójnie Chmielone z Kompanii Piwowarskiej