Kombinator – Saison Porzeczkowy z browaru Zakładowego